Om oss

Visjonen vår

Vinne nærmiljøet for Jesus.
Istandsette mennesket til å leve i Guds kraft og fornyelse

Vi står for

En evangelisk menighet som tror at bibelen er Guds ord.
Troen på den treenige Gud, Fader – Sønn – og Den hellige Ånd.

Finansiering

Menigheten og misjonsarbeidet finansieres gjennom givertjeneste, enkeltgaver og noe offentlig støtte. Vi oppfordrer alle som har et hjerte for menighetens arbeid til å gå inn som fast giver, det vil velsigne både deg og menigheten.
Kontonummeret til Betania Spangereid er: 8220.02.84301
Gud elsker en glad giver!

Du er hjertelig velkommen til oss!

Har du noen spørsmål kan du ringe eller sende melding til Ragnhild Kolstad på Aia@meditek.no eller 913 59 850.