Kalender og møteplan for 2019

Hvem taler?

13.01 – Pål Pedersen
27.01 – Geir Myra
10.02 – Carina Ariansen (familiemøte)
24.02 – Morten Svanevik
10.03 – Geir Myra
24.03 – Fellesmøter i Flerbrukshallen, taler Marin Cave
07.04 – Kjell Ohldieck
19.04 – Olav Dahl (Langfredag)
22.04 – Carina Ariansen (2. påskedag kl 17)
05.05 – Bjørn Bjørnø
19.05 – Morten Svanevik
02.06 – Trude Jonassen
16.06 – Geir Myra
30.06 – Morten Svanevik

Endringer kan forekomme