Faste aktiviteter

Her er en oversikt over alle de faste aktiviteter i vår menighet

Dag Aktivitet Klokke Annet

Hver Uke

Tirsdag Fast Kontortid til Ansatte 09:00-15:00
Onsdag Morgenbønn 06:00-07:00
Bønnesamling 10:00-11:00
Kongebarna 17:00-17:45

Partallsuker

Tirsdag Joysing øver 17:30-19:00
Sarepta øver 20:00-22:00 På Betel
Onsdag Fokus Celebration øver 20:15-21:15
Fredag Fokus nattkafe 20:00-23:30 Gå til Fokus

Oddetallsuker

Tirsdag Royal Rangers 17:30-19:30
Torsdag Tentro 17:30-19:00 Kan variere
Fredag Fokus nattkafe 20:00-23:30 På Betel – Gå til Fokus