Gudsrikeleiken – Godly Play

boy-with-magnifying-glass

Et kurs for deg som ønsker å lære om formidling og undring sammen med barn.
20. – 22. november 2014 på Solstrand camping og konferanse, Homme, Lindesnes.
5km fra Vigeland (Livold) bussholdeplass, 34km fra Audnedal jernbanestasjon,
72km fra Kristiansand lufthavn, Kjevik.
Kurset starter kl. 10.00 på tirsdag og er ferdig kl 19.00 torsdag.

Gudsrikeleiken/Godly Play er en trosopplæringsmetode som ser barn som subjekt for egen tro, med selvstendig åndelig liv og ulike behov og måter å lære på. Du lærer om formidling av bibeltekster og liturgier til og med barn. Gudsrikeleiken bruker stillhet, ro, undring, fordypning og samtaler om tekstene som pedagogisk vinkling. Ungene får en kreativ bearbeidelse av innholdet med materiell i etterkant av samlinger!

Gudsrikeleiken har sin opprinnelse i Italia og bygger på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper og er systematisk utarbeidet av Jerome Berryman, epikospal prest, USA.

Materiellet er utbredt i ulike kirkesamfunn verden over og det arbeides parallelt i flere europeiske land for å tilpasse Godly Play til lokale forhold

Ønsker du å se et eksempel gå inn her: http://youtu.be/8ogbEmhltCM

Det passer for både ansatte og frivillige i kirker, organisasjoner og barnehage/ skole. Barnehagepersonale, prester, kateketer og lekfolk er blant dem som til nå har deltatt på kurs flere steder i Norge. Kurset er bygd opp slik at vi ved å være sammen som gruppe over flere dager vil gi hverandre læring og utvikling i et oppbyggende fellesskap.

Pris: Kr. 5000 i kursavgift. Dette inkluderer 3 dager (2 overnattinger, på 2 manns rom. Ønsker du enerom koster det 500kr ekstra) full pensjon på leirstedet. Kun 16 plasser.

Ekstra overnatting: Kurset starter tidlig tirsdag morgen. Dersom du ønsker overnatting fra mandag til tirsdag på Solstrand, koster det 300 kroner inkludert frokost.

Skjermbilde 2013-09-02 kl. 17.42.45

Kursholder: Rune Øystese, NLA, www.nla.no.

Arrangør: Betania Spangereid
Ved Elin Ljoså Myra, Barnepastor og Lars Barkve, Ungdomspastor.

Bindende påmelding: Innen 20. oktober til Lars på e-post: larsbarkve@gmail.com
(ved avmelding etter 20. oktober må kursavgiften betales).

Hjertelig velkommen til et
spennende kurs på et nydelig sted!

Legg igjen en kommentar